Missie en visie

Happy made by gelooft in een wereld waarin elk kind de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Dit doen we door onder andere het wegnemen van mythes en vooroordelen die zorgen voor stigmatisering en discriminatie waardoor in met name in Afrika mensen buiten de maatschappij worden geplaatst.

In samenwerking met lokale professionals ontwikkelen we daarom educatieve en therapeutische materialen die sociaal-maatschappelijke thema’s en taboes bespreekbaar maken. Ons uitgangspunt is altijd een prentenboek: een positief verhaal met sprekende illustraties die passen bij de desbetreffende cultuur en de belevingswereld van kinderen.

Werkwijze

Happy made by hanteert een positieve aanpak en gebruikt kunst, creativiteit en storytelling in combinatie met lokale expertise om tot een duurzame veranderingen te komen. Happy made by werkt hierin samen met lokale professionals om prentenboeken en materialen te ontwikkelen die het land, de lokale taal en de cultuur van de lezers weerspiegelen.
Ons uitgangspunt is altijd een prentenboek: een positief verhaal met sprekende illustraties die passen bij de desbetreffende cultuur en de belevingswereld van kinderen.

Visie

Wij geloven in een veilige wereld waarin alle kinderen ongeacht achtergrond, uiterlijk of handicap zich optimaal kunnen ontwikkelen tot gezonde, gelukkige wereldburgers die volledig deelnemen aan de maatschappij.

Missie

Onze missie is het wegnemen van mythes en vooroordelen die zorgen voor stigmatisering en discriminatie van mensen waardoor zij buiten de maatschappij worden geplaatst.

Doelstelling

Happy made by heeft dan ook als doelstelling om sociale inclusiviteit
binnen gemeenschappen in Afrika te bevorderen. Dit doen we door de
psychosociale ontwikkeling van kinderen in ontwikkelingslanden die te
maken hebben met problemen als gevolg van armoede, ziekte en verlies te
stimuleren.

'Hier kan een quote komen te staan van één of twee regels lang'.