Happy Forward

Het is weer even geleden dat we met een uitgebreide update zijn gekomen. We hebben diverse items die we graag met jullie willen delen!

In de vorige blog hebben we verteld over Giselijne die samen met Zed naar Zuid-Afrika is vertrokken. Giselijne werkt op het moment op een school in Douglas met hele jonge kinderen. Helaas bleek het boek niet geschikt voor deze jonge kinderen en zal hier geen programma verder voortgezet worden. Voor ons is dit een bevestiging dat het verhaal meer aansluiting zal vinden bij de oudere kinderen in het basisonderwijs. Mocht er nu iemand alsnog die richting op gaan en interesse hebben in een pilot met het boek, neem dan gerust contact met ons op.

In Maart is MammaSan naar Hawassa, Ethiopië gevlogen waar zij Zed heeft geïntroduceerd aan verschillende projecten daar. Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Deze maand is ook Zed mee gevlogen naar Namibië met de Stichting Vrienden van Otjiwarongo. We hebben vernomen dat hij veilig is aangekomen en dat ook hier wordt gekeken naar hoe het boek en het programma gebruikt kan gaan worden in het Otjiwarongo Multi-Purpose Help Centre.

De afgelopen weken zijn we vooral bezig geweest met de voorbereidingen voor de implementatie van het Happy made by Zed programma in Oeganda deze zomer.

In juli zal er in Oeganda een groot event plaatsvinden waarbij 140 basisscholen in het Kabarole District voorzien zullen worden van het boek Happy made by Zed, de Happy-teachers Guide, Zed-dolls en Creative Cards. Deze zullen nodig zijn voor een succesvolle implementatie van het Happy made by Zed programma. Op lange termijn zal dit programma bijdragen aan het reduceren van stigma en discriminatie rondom de HIV/Aids problematiek.

Inmiddels is de Happy-Teachersguide klaar en zijn we volop bezig met het vormgeven van een Happy-Event waarbij alle schoolhoofden aanwezig zullen zijn. In Uganda mobiliseert onze Happy-maker Michael(zie foto) op dit moment alle schoolhoofden van de verschillende scholen in het Kabarole District.

De komende maanden staan in het teken van deze implementatie in Oeganda. Hier gaat nog behoorlijk wat werk in zitten. Zo moeten we een goede drukker zien te vinden, betrouwbaar transport, het mobiliseren van vrijwilligers en het vinden van een goede locatie om een mooie dag neer te zetten. Mensen die ervaring hebben met het organiseren van grote evenementen in ontwikkelingslanden kunnen contact met ons opnemen!

Het vinden van passende sponsoren is voor ons dit keer een uitdaging geweest. Ook wij merken dat fondsen minder geld hebben om te verdelen en hierdoor vrij streng zijn in hun criterium. Het resultaat wat wij zullen boeken met ons werk is niet direct zichtbaar, gezien wij te maken hebben bewustwording, houding en gedrag. Gelukkig hebben wij trouwe sponsoren die ons financieel willen bijstaan om ook dit project met succes te laten slagen. We willen hierbij Impulsis, Nederlands Albert Schweitzer Fonds, Fiep Westendorp Foundation en Fairtickets nogmaals bedanken voor bijdrage binnen deze implementatie.