Happy made by Abebe

‘Happy made by Abebe’ is het tweede therapeutische prentenboek wat Happy made by heeft ontwikkeld in 2014. Het is een boek ontworpen voor het onderwijs in Ethiopië om tegemoet te komen aan het stigma rondom HIV/Aids wat veel kinderen treft. Het boek speelt in op de psychosociale ontwikkeling van kinderen die op een of andere manier te maken hebben met HIV/Aids in hun omgeving of zelf Hiv-positief zijn. Daarnaast schijnt het boek ook een licht op de problematiek rondom straatkinderen in Ethiopia.

Het doel van het boek is het creëren van een inclusieve maatschappij waarbij kinderen in Ethiopia die te maken hebben met de gevolgen van HIV/Aids geheel kunnen participeren en stigma en discriminatie verleden tijd zijn. Het boek laat zien dat kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn geworden van HIV/Aids een volledig normaal leven kunnen leiden, mits zij ondersteund worden door de hen omringende gemeenschap.

Thema: HIV/Aids
Leeftijdscategorie: 6-14 Jaar
Land: Ethiopie
Aantal boeken: –

Neem contact op
Bestel het boek


Bekijk de video

//e.issuu.com/embed.html#27912462/43447582